Описание

Фондация Добрев е създадена през 2015 г. с цел популяризиране на изкуствата и архитектурата във всичките им форми в цяла Европа, както и за подпомагане на образованието, признаването и реализацията на талантливи студенти и млади специалисти. Фондацията има конкретни цели: да подкрепя програми за обучение и квалификация; да стимулира професионализма и прозрачността в архитектурните и дизайнерски конкурси, да организира участие в национални и международни конференции, изложби и симпозиуми, да повиши осведомеността относно опазването, устойчивостта и иновациите на архитектурното наследство, да установи семинари и сътрудничество с образователни и професионални организации в цяла Европа.

Къде се намираме?

улица „Оборище“ 18 вх.Б, ет.2, ап.11, 1504 София

Последвайте ни
mood_bad
  • No comments yet.
  • Остави ревю