Описание

Доброто училище учи децата на практически умения и изгражда ценности. В Millennium Academy предоставяме възможността учениците да комуникират и да търсят взаимна помощ в часовете. Това от своя страна ги учи на екипност и самокритичност, като в същото време развиват и чувство на принадлежност и привързаност. Така учебния процес става по-приятен. Учениците започват да демонстрират не само любов към английския език,а и любов към ученето като процес.

Къде се намираме?

гр. Каблешково, ул. Климент Охридски, №18, ет.2

mood_bad
  • No comments yet.
  • Остави ревю