Описание

ЦПЛР – Бургас е обслужващо извънучилищно звено в системата на образованието и в него се осъществява специфичен учебно-възпитателен процес с деца и ученици. Чрез нашите педагогически форми, обединени в три направления: “Научно-познавателно”, “Художествено-творческо” и “Спорт” обучението е насочено към личността на детето и ученика и създава условия за развиване на тяхната инициатива, увереност в собствените им сили и умения.

Къде се намираме?

ул. „Райна Княгиня“ 11, Бургас Център, Бургас, България

mood_bad
  • No comments yet.
  • Остави ревю