Описание

Royal FrieslandCampina представлява най-голямата млечна кооперация в света със своите 14 132 млечни ферми, с повече от 140 години опит в кооперативното предприемачество. Компанията играе важна роля в осигуряването на мляко и ценни млечни продукти за на потребителите по целия свят.

Това гарантира нашия ангажимент за осигуряване на стриктни стандарти за качество по цялата производствена верига. Освен това безопасността на храните и ангажираността ни с качеството са в основата на корпоративната ни отговорност и са гарантирани от факта, че стриктно се спазват редица строги правила, спецификации и процедури. Това е неразривно свързано както с подбора на суровините, така и с целия производствен процес, опаковането, транспортирането и съхранението на продуктите.

Разбира се, всички суровини и крайни продукти постоянно се тестват по отношение на безопасността и качеството.

Адаптираните млека Фризо се произвеждат в съответствие със стриктни стандарти и изисквания на Европейския съюз за мляко за кърмачета и деца, отговарящи на изискванията за безопасност на млякото, както са определени в решението на Комисията на ЕС, Съвета на Европейската общност и регламентите на Комитета на Кодекса Алиментариус на ООН.

mood_bad
  • No comments yet.
  • Остави ревю