Описание

Ние сме организация с нестопанска цел по смисъла на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, тя е доброволна неполитическа организация, обединяваща физически и юридически лица, които приемат устава и целите й.

Какво всъщност значи това?

Генериране на приходи от продажба на услуги или дарения
Реинвестиране на приходите обратно в социалната мисия, към нуждаещите се общности
ФОНДАЦИЯ ЗА МАЙЧИНО И ДЕТСКО ЗДРАВЕ е създадена със социална мисия в сърцето си, като има следните цели:

Да промотира здравословен начин на хранене, превенция и профилактика на болестите сред бременните, родилките, новородените и малките деца;

Да осигурява разностранна подкрепа на бъдещи и настоящи родители за успешна бременност, раждане, кърмене и умели родителски грижи за ранно детско развитие, както и да подпомага правилното нервно-психично развитие на детето чрез насърчаване на добри родителски практики и позитивни модели за възпитание;

Къде се намираме?

гр. София ул. “Евстати Пелагонийски”, бл. 57 Офис 13

mood_bad
  • No comments yet.
  • Остави ревю