Описание

За езиков център Елпида
Първи стъпки на Езиков център „Елпида“

В началото Езикова школа „Елпида“ стартира с изключително малко на брой учители по няколко чужди езика:  гръцки, руски, немски,  испански  и английски език. Индивидуалните занятия  преобладават, много по-рядко  се сформират малки  групи (между 3-6 души) . Най-силен е  интересът към гръцки и английски език. Причина за това е и самото наименование на школата- Елпида. Думата е с  гръцки произход и означава надежда. Надежда за по-добро бъдеще, за реализиране на личностните мечти и цели. Надежда за един свят, лишен от езикови бариери. За няколко месеца се засилва интересът  към испански и най-вече към руски и немски език, освен индивидуални занятия се сформират и няколко групи за изучаване на тези езици. Постепенно центърът се развива и предлага над 16 чужди езика, като всяка година се добавят нови. Увеличават се групите и индивидуалните занятия, с изключително бързи темпове и в края на 2016г.  школата обучава стотици клиенти по всеки, предлаган от нея, език.

Какво отличава Езиков център „Елпида“ от другите школи за чужди езици?

Едно от предимствата на Езиков център Елпида е това, че екипът се състои от преподаватели, които са опитни педагози и филолози, с широк обхват от знания и подходи, които са заложени в обучителния процес и доразвиват непрекъснато качеството на обучение в школата. Те са специалисти с повече от десет години стаж като преподаватели, съставители на речници, учебници, университетски преподаватели и учители, работещи в реномирани училища в София. Също така и естествени носители на съответния език, с педагогическа правоспособност, опит и перфектен български. Не по-малко важно значение има този факт и за атмосферата, в която учат и напредват в знанията си курсистите, работещи с най-добрите преподаватели в България, мотивирани да предадат по лесен и приятен начин, знанията си на своите клиенти.

Къде се намираме?

гр. София, бул. „Витоша“ 32, ет.2

Последвайте ни
mood_bad
  • No comments yet.
  • Остави ревю