Описание

Извършваме геодезическо заснимане на сгради и съоръжения и нанасянето им в кадастралната карта или картата на възстановена собственост.

Трасиране на имоти, теренно-ситуационни заснимания с прецизни двучестотни gps приемници, което определя бързината и качеството.

Фирма ГЕОДЕЗИЯ 97 е създадена през януари 1997 г. със седалище гр. Русе.

Основен предмет на дейността е създаване и поддържане на кадастрални карти, геодезия, GPS измервания, изследване на деформации, заснемане и трасиране на имоти, проектиране на Подробни устройствени планове /ПУП/, вертикални планировкил.

Фирмата разполага със съвременна геодезическа техника – Двучестотни GPS приемници, Тотални станции и дигитални нивелири.

През последните години дейността е свързана с изработване на кадастрални планове в цифров вид, кадастрални карти.

Фирмата членува във всички браншови организации.

Притежава сертификат от Агенцията по геодезия, картография и кадастър

Къде се намираме?

ул. „Хан Аспарух“ 31, 7000 Русе Център, Русе, България

mood_bad
  • No comments yet.
  • Остави ревю