Описание

Екипът на „Атмосфера“, с професионалната си работа и отговорно отношение през годините, е спечелил доверието на своите клиенти, партньори и служители. Стреми се да спазва добрите международни практики и изисквания в сферите на дейност, в които работи. Нашите служители със своето лично отношение, желание и всеотдайност към работата си, ще дадат необходимата грижа и внимание на децата. Те непрекъснато повишават своята професионална квалификация и участват в обмен на опит с други организации.

Къде се намираме?

гр. София, Природен парк "Витоша"

Последвайте ни
mood_bad
  • No comments yet.
  • Остави ревю