Описание

Айкикай Айкидо България е сдружение на хора практикуващи  традиционното японско бойно изкуство Айкидо. Сдружението е създадено  на 03.07.2002г. ( бивш Айкидо клуб “Нико”) Сдружението е представител  на Световният Айкидо Център - Айкикай Хомбу Дожо и е редовен член на  “Национален Айкидо Съюз - Айкикай България” Сдружението е  регистрирано като юридическо лице с нестопанска цел.То има за цел да  развива и разпространява Айкидо, да подпомага и организира  практикуването на Айкидо на районно, регионално, национално и  международно ниво. Да създава и организира школи по Айкидо. Да  запознава всеки, който проявява интерес относно принципите на Айкидо,  историята и съвремените методи на обучение и преподаване. Да  провежда демонстрации по Айкидо, както и да организира семинари по  време, на които да предоставя възможност на своите члениве да се  обучават от преподаватели специално упълномощени от Айкикай Хомбу

Къде се намираме?

улица „Доктор Нидер“ 3, 8000 Бургас, България

mood_bad
  • No comments yet.
  • Остави ревю