Описание

„АДРЕО“ ЕООД е инженерингова компания в областта на околната среда, сектор „Води“, основана през 2015 год. Опитът на фирмата се основава на професионализма на екипа специалисти, които изграждат „АДРЕО“ ЕООД. С цел да удовлетворим високите изисквания на нашите клиенти „АДРЕО“ЕООД е изградил ядро от професионалисти в областта на водите – водоснабдяване, канализация, пречистване на води. Неизменна част от екипа са: Инженери „ВиК“ конструктори инженери „Електро КИП и А“ машинни инженери инженери „ОВИК“ архитекти специалисти пожароизвестяване ландшафтни архитекти финансисти – финансов и икономически анализ, финансови инструменти, анализ разходи-ползи икономисти Водещо за „АДРЕО“ЕООД е изграждане на ефективни, качествени и иновативни инженерни решения. Нашата мисия е да предоставим на Клиента завършен продукт, който да изисква минимални усилия за поддръжка и експлоатация!

Къде се намираме?

ул. „Луи Айер“ no 2, ж.к. Гоце Делчев, София, България

Последвайте ни
mood_bad
  • No comments yet.
  • Остави ревю